ייצוג סרגון נטוורקס בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עוינת

ייצוג סרגון נטוורקס בע"מ בהדיפת ניסיון השתלטות עוינת

ליאור אבירם, שלי בלאט זק, איוור קרומהולץ, עדי זלצמן, איציק כהן-יהונתן, עופר לריש, עופר שפירא, ענבל רז ועוה״ד יונתן נוימן, יותם שור, נוי רינדנר, יהונתן אשכנזי ואביב שיזף ייצגו את סרגון נטוורקס בע״מ, חברה ציבורית ישראלית הנסחרת בנאסד״ק, בהדיפת ניסיון השתלטות עוינת מצד חברת אוויאט נטוורקס, חברה ציבורית אמריקאית הנסחרת בנאסד״ק ומתחרה ישירה של סרגון. הייצוג כלל ייעוץ בכל היבטי הדיפת ניסיון ההשתלטות, כולל תכנון ויישום של האסטרטגיה המשפטית. במסגרת ניסיון ההשתלטות העוינת, אוויאט דרשה מסרגון לזמן אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה פיטורי שלושה דירקטורים מכהנים ומינוי חמישה דירקטורים חדשים אשר הוצעו ע״י אוויאט, וזאת כמנוף להפעלת לחץ לרכישת סרגון במחיר שאינו משקף את שוויה האמיתי, ובתנאים שאינם מקובלים על דירקטוריון סרגון. הצדדים ניהלו proxy fight במשך חודשיים, אשר לווה, בין היתר, במכתבים שונים מכל צד לבעלי המניות, בניסיון לשכנעם לתמוך בעמדתו ולהצביע עבורו. במהלך התקופה אוויאט עדכנה את הצעת הרכישה שלה, אך גם ההצעה המשופרת לא היתה מספיק טובה ונדחתה על ידי דירקטוריון סרגון. בסופו של דבר, ניסיון ההשתלטות העוינת נהדף, תוך שלמעלה מ-80% מבעלי המניות אשר השתתפו באסיפה הכללית המיוחדת תמכו בעמדת סרגון והצביעו נגד אוויאט, ובכך הביעו תמיכה חד משמעית וגורפת בדירקטוריון החברה.

TheMarker | Globes | גלובס

חדשות נלוות