ייצוג פועלים אקוויטי בע"מ בעסקה להעמדת הלוואה לקבוצת קי.טי.וי אחזקות

מיכל ברק, ענבל פוני וליהי חוזה ייצגו את פועלים אקוויטי בע"מ בעסקה להעמדת הלוואה בסך של 50 מיליון ש"ח לקבוצת קי.טי.וי אחזקות, למימון פעילות הקבוצה, ובכלל זה רכישת מקרקעין ו/או פרויקטי נדל"ן שונים באמצעות חברת קי.טי.וי אחזקות וחברות בנות. במסגרת העסקה, ניתנה לפועלים אקוויטי אופציה לרכוש את מניות החברה בשיעור של עד 20%, באמצעות המרת ההלוואה למניות.

חדשות נלוות