ייצוג פקר פלדה בהסכם למכירת כל מניותיה

ייצוג פקר פלדה בהסכם למכירת כל מניותיה

עדי זלצמן, אביעד פניגשטיין ואבי ג'יני ייצגו את פקר פלדה ותעשיות בע"מ ("פקר תעשיות") ואת פקר פלדות וגלוון בע"מ ("פקר גלוון"), בהסכם למכירת כל (100%) מניות פקר גלוון על ידי פקר תעשיות ליהודה רשתות פלדה בע"מ בתמורה לסך של 191 מיליון ש""ח. 

החברה הנמכרת, פקר גלוון, הינה חברה תעשייתית העוסקת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות, בגלוון מתכות, בעיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה פרופילים וצינורות, שיווק מוצרי בנייה, ייצור עמודי תאורה ובהשתתפות במכרזים למכירת מוצריה ומוצרים אחרים. 
המוכרת, פקר תעשיות, הינה חברה בשליטת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות"). נוכח הליכי חדלות הפירעון של אפריקה תעשיות, הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט הם בעלי הסמכות ביחס למניות פקר תעשיות.

חדשות נלוות