ייצוג צ'קראטק בגיוס הון פרטי בסך של 30 מיליון דולר

אמיר שחר וישי גנין ייצגו את צ'קראטק בגיוס הון פרטי ובהצעה לא אחידה לגופים מוסדיים בסכום של 30 מיליון דולר.

Funder | Globes | Sponser | Walla Finance

חדשות נלוות