יציאה מהסגר השלישי

בהמשך למזכרינו הקודמים לעניין הגבלת הפעילות במקומות העבודה בתקופת הסגר השלישי (לרבות הסגר המהודק), נבהיר כי בעקבות החלטת הממשלה בדבר סיום הסגר,  החל מיום 7.2.2021, מקומות עבודה ללא קבלת קהל, מורשים לחזור לפעול ולאפשר שהיית עובדים במקום העבודה, כפי שפעלו קודם להוראת השעה שחלה בתקופת הסגר השלישי, כלומר, בכפוף לכללי התו הסגול (כפי שפורטו בהרחבה במזכרנו מיום 13.8.2020, המצורף מטה).

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, לרבות בנושא החיסונים והמשך פעילות בצל התפשטות התחלואה.

חדשות נלוות