כיצד רוכשי דירות חדשות ממשיכים לשלם לקבלן באמצעות שוברים ובלי להגיע לסניף הבנק, עו"ד אמיר און

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, רוכשי דירות מקבלן נדרשים לשלם את כל התשלומים בגין רכישת הדירה לחשבון הליווי באמצעות שוברים בלבד.

תשלום השוברים בוצע בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הבנק של רוכש הדירה או במקרה של תשלום באמצעות משכנתא, הבנק למשכנתאות שילם את השובר מכספי המשכנתא.

בעקבות סגירת סניפי בנקים רבים לקהל התעורר קושי בביצוע התשלום באופן הרגיל, שחייב כאמור הגעה של רוכש הדירה לסניף הבנק שלו או לסניף הבנק למשכנתאות.

והממונה על חוק המכר פירסם נייר עמדה שלא מחייבת את הגורמים השוים, אך בהמשך לעמדת הממונה החליט איגוד הבנקים על הנוהל הבא:

  • הרוכש ימלא את כל הפרטים החברים בשובר, כפי שנהג לעשות באופן רגיל (השלמת פרטי הרוכש, הסכום לתשלום וכד').
  • הרוכש מעביר צילום של השובר, באמצעות מדיה דיגטלית לבנק בו מתנהל חשבונו או לבנק המשכנתאות, בצירוף הוראה לביצוע התשלום כנגד חיוב חשבונו / כנגד הלוואת משכנתא.
  • לאחר העברת צילום השובר לבנק, הלקוח ירשום על פני השובר 'מבוטל' (או יגרוס את השובר) על מנת למנוע תשלום כפול של השובר.
  • הבנק המשלם יאמת את זהות המשלם בהתאם לכללים הנהוגים אצלו.
  • השובר ישולם על ידי הבנק (כאשר פרטי השובר יוקלדו ידנית.
  • הבנק המלווה, יקבל מהבנק המשלם צילום של השובר וינפיק ערבות חוק מכר.

נוהל זה מונע מחד את הצורך של הגעה פיזית של רוכשים לסניפי הבנקים ומאידך מבטיח תשלום לחשבון הליווי באמצעות שוברים. האמור לעיל כפוף להתייחסותו הספיציפית של כל בנק ולשינויים שיתכן ויהיו בהחלטה.

חדשות נלוות