מנגנוני יישוב סכסוכים אלטרנטיביים – ADR

וובינר חשוב בנושא יישוב סכסוכים אלטרנטיבי, החל בשלבי המשא ומתן וניסוח ההסכמים, ועד לפתרונות מותאמים של הליכי בוררות וגישור.

חדשות נלוות