סיכום שנת 2023 בתחום הרגולציה למניעת שוחד ושחיתות

לקוחות וידידים יקרים
בחלוף שנת 2023, וכשתחילת השנה החדשה כבר מאחורינו, זה הזמן להביט לאחור ולסקור התפתחויות ואירועים בולטים במאבק המשפטי למיגור שחיתות בעולם ובישראל. ריכזנו עבורכם עדכונים רגולטורים, פרסומים, ואירועי אכיפה גלובליים משנת 2023 שעשויים להשליך על מגמות אכיפה ודרישות ציות עבור חברות בישראל ובעולם . בנוסף, ריכזנו גם מספר עדכונים מקומיים.
מטרת סקירה זו היא הנגשת רגולציה ופסיקה מהשנה החולפת אשר יכולות לסייע בעמידה בדרישות לציות. מזכר זה לא סוקר את כלל העדכונים שחלו בשנת 2023 ואין מדובר בסיכום מקיף שלהם.

עדכוני רגולציה בעולם | אירועי אכיפה בולטים בשנת 2023 | בישראל

עדכוני רגולציה בעולם

[1] עדכוני הנחיות של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ)  

במרץ 2023 משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) עדכן את הנחיותיו להערכת תוכניות ציות תאגידיות. בדומה לגישת הפרקליטות בישראל תחת הנחית פרקליט המדינה 1.14, גם DOJ רואה את קיומה של תוכנית ציות אפקטיבית כשיקול מקל במסגרת שיקוליו להעמדה לדין ו/או ענישה. ההנחיות אינן מחייבות אך, בין היתר, מעדכנות את הסטנדרט האמריקאי לניהול סיכוני ציות, לרבות מניעת שוחד. ההנחיות משרטטות קווים כלליים לדמותן של תוכניות ציות אפקטיביות, תוך התייחסויות לסוגיות במניעת שחיתות. להלן עיקרי הסטנדרטים המוזכרים ביחס לתוכנית ציות אפקטיביות:

 1. התוכנית תוכננה לייצר ציות אפקטיבי:
  • התוכנית מותאמת לסיכונים הספציפיים והעדכניים של  התאגיד, והמאמץ הציותי מושקע באופן שהולם כל סיכון. צוין לדוגמא, שיש להשקיע יותר משאבים בניהול סיכונים בקשר לעסקאות גדולות לעומת מחוות אירוח שגרתיות וקטנות.
  • נהלי החברה נגישים לעובדים, משקפים ציות מלא לחקיקה הרלוונטית, מתווים תהליכים שמיושמים בפועל ומנוהלים על  ידי שומרי הסף הרלוונטיים בתאגיד.
  • הארגון מקיים הדרכות שמותאמות לנהלים ולסיכונים לכל האנשים הרלוונטיים בתאגיד  – וכן לשותפים עסקיים רלוונטיים – ומעמיד לרשות העובדים סיוע מקצועי בהתמודדות עם סוגיות שנוגעות לציות.
  • התאגיד מפעיל מנגנונים אפקטיביים לדיווח על הפרות.
  • התאגיד מנהל סיכוני שותפים עסקיים באופן אפקטיבי, הן טרם ההתקשרות עם שותפים עסקיים והן במהלך ההתקשרות עימם.
  • התאגיד מנהל תהליכי בדיקות נאותות בתחומי הציות השונים במסגרת פעילות M&A, ופועל לתקן חריגות שנמצאו בעקבות הבדיקות.
 2. הארגון משקיע משאבים על מנת להבטיח את הצלחת התוכנית.
  • מנהלי התאגיד מגבים את התוכנית, מפקחים על יישומה, ומשקיעים משאבים נאותים בפעילות הציות, תוך מינוי גורם בכיר כאחראי לה.
  • התאגיד מייצר תמריצים חיוביים לציות ותמריצים שליליים לאי ציות  בקרב העובדים, באופן שקוף ועקבי. נציין כי זו דרישה חדשה, אשר עולה במקביל לפרסום תכנית חדשה של ה-DOJ ב-2023, אשר מאפשרת לחברות שנקנסו בגין עבירה לקזז מסכום הקנס כל תגמול או בונוס שהחוזר לה מעובדים סוררים ומנהליהם (Pilot Program Regarding Compensation Incentives and Clawbacks ).
 3. התוכנית גורמת לציות בפועל בארגון
  • התוכנית נבחנת באופן תקופתי ועוברת שיפורים כתוצאה מלמידת לקחים והתייחסות לסיכונים שנחשפו או התממשו במהלך הפעלתה.
  • הארגון בודק אי סדרים וחריגות ציות בצורה מקצועית וממצה, וכן מגיב לממצאים.
  • אחד הנושאים החדשים שעלו במסגרת העדכון הוא דרישה לייצר נהלים לגבי שימוש בערוצי תקשורת מודרניים, כך ששימוש באפליקציות תקשורת לא יפגע ביכולתו של הארגון לנתר ולתעד פעילות שרלוונטית לציות. עדיין לא ברור אם הדרישות החדשות יצליחו לעמוד בקנה אחד עם זכויות לפרטיות תחת חקיקות שונות בעולם.

לקריאה בהרחבה  על ההנחיות לחצו כאן.
לצד ההנחיות בקשר לציות, בשנת 2023 פרסם ה-DOJ גם הנחיות חדשות בקשר לגילוי מרצון וכן מדיניות חדשה לעידוד  גילוי מרצון במסגרת רכישה (M&A).


[2] הצעת חוק למניעת שחיתות באיחוד האירופי

בתחילת מאי 2023  פורסמה הצעת חוק חדשה של  הפרלמנט האירופי  אשר אמורה להוות בסיס לחקיקת איסורי שוחד במדינות האיחוד האירופאי ולהחליף את מסגרות החקיקה הקיימות כיום. הצעת החוק תטפל בין היתר בסוגיות הבאות:

 • עיגון איסורי שוחד הן בסקטור הציבורי והן בסקטור הפרטי (בדומה ל- UK Bribery Act);
 • מנגנון ענישה לתאגידים בגין שוחד שניתן לטובתן;
 • מתן סמכות למדינות האיחוד האירופי בגין עבירות שוחד שהתבצעו גם מחוץ לשטחן, ע"י אזרחי או תושבי האיחוד האירופי,  וכן בגין עבירות ע"י זרים שהתבצעו בשטחיהן.

ככל שהצעת החוק תתקבל, מדינות האיחוד האירופי יידרשו להטמיע אותה לתוך החקיקה הלאומית תוך 18 חודשים.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[3] עדכון הנחיות ה-OECD לתאגידים רב-לאומיים בנושא התנהגות עסקית אחראית  

ביוני 2023 פרסם ארגון ה-OECD גרסה מעודכנת של הנחיות לתאגידים רב-לאומיים בקשר להתנהגות עסקית אחראית, לרבות הנחיות מעודכנות הנוגעות למניעת שוחד ושחיתות. 

העדכונים המרכזיים כוללים, בין היתר:

 • הרחבת ההגדרה של התנהגות מושחתת, תוך שימת לב לדרכי שוחד מגוונות כגון שימוש לרעה בתרומות וחסויות;
 • הרחבת המלצות בדיקת הנאותות בקשר לכל  דרכי השוחד;
 • חתירה לשקיפות בטיפול בהתנהגות מושחתת.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[4] פרסום תוכנית מפורטת ליישום האסטרטגיה של ארה"ב למאבק בינלאומי בשחיתות

בספטמבר 2023 פורסמה תוכנית מפורטת ליישום האסטרטגיה של ממשלת ארה"ב למאבק בשחיתות. זאת, בהמשך לעקרונות התוכנית שפורסמו בשנת 2021. האסטרטגיה נבנתה מתוך  תפיסה של המאבק בשחיתות כאינטרס ביטחון לאומי שמצריך טיפול באמצעות מדיניות חוץ, בין היתר. ניכר מתוכנית זו כי ארה"ב מתכוונת להגביר את פעילותה בזירה הבינלאומית כדי לממש את מדיניותה, בין היתר באמצעות רתימת מדינות נוספות למאבק נגד שחיתות.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.

בהתאם לתוכנית זו, בנובמבר 2023 הודיעה ארה"ב על יוזמה בינלאומית חדשה לשיתוף פעולה עם מדינות שונות למלחמה המשפטית בשוחד.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[5] חוק חדש למניעת שוחד בבריטניה:  Economic Crime and Corporate Transparency Act

בבריטניה נחקק חוק אשר, בין היתר, מתווה עקרונות אשר יהוו בסיס להרחבה משמעותית של  דרישות שונות לשקיפות כלפי תאגידים, במסגרת המלחמה נגד שחיתות עולמית .  כמו כן, החוק  מרחיב את האחריות הפלילית של תאגידים בעבירות כלכליות, לרבות עבירות שוחד ושחיתות.  בעניין אחריותם הפלילית של תאגידים, לחקיקה החדשה בבריטניה שני נדבכים:

* קביעת עבירה חדשה של אי-מניעת הונאה – עבירה פלילית שמטילה אחריות על תאגיד כאשר הוא נכשל במניעת עבירת הונאה שבוצעה על ידי עובד או נותן שירות של התאגיד, כאשר ההונאה נועדה להיטיב עם התאגיד אם עם אדם שהתאגיד מספק לו שירותים. עם זאת,  לתאגיד תעמוד הגנה אם יוכיח כי נקט אמצעים סבירים למניעת ההונאה בנסיבות העניין. העבירה תחול רק על תאגידים  גדולים שעונים לקריטריונים הקבועים בחוק.

*הרחבה של המבחן לזיהוי אורגן תאגידי –המבחן לזיהוי האורגן התאגידי הורחב כדי להקל על ייחוס אחריות פלילית ישירה לתאגידים בעבירות כלכליות ככלל , לרבות עבירות שוחד ושחיתות. המבחן החדש קובע שכאשר העבירה הכלכלית מבוצעת על ידי מנהל בכיר – בין אם זו סמכותו הרשמית ובין אם זו סמכותו בפועל – ניתן לייחס את האחריות הפלילית גם לתאגיד. ספציפית, מנהל ייחשב "אורגן" במסגרת החוק החדש אם הוא עומד בלפחות אחד משני התנאים הבאים: (א) קבלת החלטות על ארגון או ניהול חלק ניכר מפעילות התאגיד או (ב) ניהול או ארגון בפועל של חלק ניכר מאותן פעילויות.

החוק החדש מחזק את הצורך בתוכניות ציות אפקטיביות למניעת שוחד בקרב תאגידים. ניתן למנף תכניות ציות קיימות על מנת לתת מענה לאחריות העולה מהחוק החדש.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[6] חובות דיווח חדשות החלות על חברות אמריקאיות בקשר לזהות בעלי מניות ובעלי שליטה

במהלך 2023 נערך משרד האוצר האמריקאי ליישום של חוק השקיפות התאגידית  (Corporate Transparency Act), שנחקק בארה"ב בשנת 2021 לצורך הגברת האפקטיביות של המאבק בפשיעה ובהלבנת הון, לרבות הסתרת עבירות שוחד ושחיתות. החוק מחייב חברות אמריקאיות וכן חברות שנרשמו לנהל עסקים בארה"ב לדווח מידע אודות אותם יחידים אשר הינם בעליהן בפועל או שולטים בהן (beneficial owners) . באתר של הרגולטור הרלוונטי (FINCEN) פורסמו מספר מסמכי הבהרה לגבי חובת הדיווח, אשר נכנסה לתוקף  ב-1 לינואר 2024. דרישת הדיווח הינה ביטוי נוסף של החתירה לשקיפות במלחמה נגד שחיתות עולמית.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


 [7] פרסום מדד  השחיתות העולמי  2023 CPI – Corruption Perception Index 

ארגון Transparency International פרסם לאחרונה את ממצאיו לשנת 2023 ואת מדד השחיתות העולמי. המדד כולל 180 מדינות בעולם, ביניהן מדינת ישראל, ונחשב למדד מוביל בהערכת סיכוני שחיתות במדינות שונות. הציון של מדינת ישראל בשנת 2023 ירד בנקודה ל- 62/100 , ציון אשר ממקם את ישראל במקום ה-33 בעולם. המדד מהווה כלי מקובל לצורך הערכת סיכוני שוחד ושחיתות ובניית מתווה ציות מבוסס-סיכון.

לקריאה בהרחבה על  מדדי השחיתות  של Transparency International  לשנת 2023 לחצו  כאן.


אירועי אכיפה בולטים בשנת 2023

במהלך 2023, משרדי הממשלה בארה"ב המשיכו לאכוף את חקיקת ה-FCPA במרץ רב, תוך השתת קנסות וחילוט רווחים במסגרת הסדרים עם תאגידים מפרים. ארה"ב אוכפת את ה-FPCA ( (Foreign Corrupt Practices Act על חברות זרות הנסחרות בארה"ב ומציבה סטנדרט התנהגות עולמי בכל הקשור לזיהוי טיפולוגיות שוחד, ציות ומניעת התנהגות מושחתת. להלן סקירה של אירועי אכיפה משמעותיים של ה-FCPA בארה"ב שאירעו בשנת 2023. לאור האכיפה האקסטריטוריאלית של ארה"ב וכן הובלתה בסטנדרטים העולמיים למניעת שוחד, חשוב לשים לתובנות העולות מאירועי האכיפה האמריקאים.

[1] חברת Albemarle Corporation שילמה קנסות בסך של למעלה מ – $218,000,000 בגין הפרת ה- FCPA

חברת Albemarle Corporation, הנסחרת בארה"ב, שילמה קנסות למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) ולרשת ניירות ערך האמריקאית (SEC) בגין הפרת ה- Foreign Corrupt Practices Act על ידי סוכני מכירות ועובדי חברת בת בבעלותה הפועלות בווייטנאם, אינדונזיה והודו. במסגרת ההסדר עם החברה נעשה שימוש לראשונה במדיניות ה- Clawback של ה-DOJ, אשר פורסמה בתחילת 2023, ומאפשרת לחברות נקנסות להפחית את הקנס המושת עליהן כנגד  ביטול בונוסים למנהלים אשר ידעו על ההתנהגות המושחתת או שהעלימו עין.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[2] חברת פיליפס שילמה קנסות בסך של למעלה מ – $62,000,000 בגין הפרת ה- FCPA

חברת Philips  ההולנדית, הנסחרת בארה"ב, שילמה קנסות לרשת ניירות ערך האמריקאית (SEC) בגין הפרת ה- Foreign Corrupt Practices Act על ידי חברות בנות בבעלותה הפועלות בסין.  פיליפס הואשמה בתשלומי שוחד למנהלי בתי חולים לצורך 'תפירת' מכרזים עבורה, וכן במתן הנחות יוצאות דופן למפיציה. ההנחות ניתנו ללא ההצדקה עסקית, בדיקות נאותות,  הליכי בקרה או  תיעוד ראוי. אי לכך, ההנחות נתפסו כפתח לניתוב אותם שולי רווח של המפיצים למתן שוחד לפקידי ציבור זרים ולעובדי ציבור זרים בסין. 

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[3] חברת  3M שילמה קנסות בסך של למעלה מ – $6,500,000 בגין הפרת ה- FCPA

חברת 3M, חברה אמריקאית הנסחרת בארה"ב, שילמה קנסות לרשות ניירות הערך האמריקאית בגין הפרת ה- Foreign Corrupt Practices Act על ידי חברת בת בבעלותה הפועלת בסין. בפרט,  חברת הבת  של 3M בסין ארגנה לעובדי ציבור סיניים "אירועים חינוכיים וביקורים במוסדות בריאות" כחלק ממאמצי השיווק וההסברה של חברת הבת הסינית של 3M. האירועים החינוכיים היו בעיקר אמתלה לספק לעובדי ציבור פעילויות תיירותיות. חברת הבת ארגנה את ה'אירועים החינוכיים' ביעדים תיירותיים, וארגנה לעובדי הציבור הסיניים פעילות תיירותית בזמן בו היו אמורים להתקיים  אירועים חינוכיים, כך שבפועל עובדי הממשל כמעט ולא נכחו באירוע חינוכי כלשהו.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[4] חברת Clear Channel שילמה קנסות בסך של למעלה מ – $26,000,000 בגין הפרת ה- FCPA

חברת Clear Channel  האמריקאית, הנסחרת בארה"ב והמתעסקת בתעשיית הפרסום החוץ-ביתי, שילמה קנסות לרשת ניירות הערך האמריקאית בגין הפרת ה- Foreign Corrupt Practices Act על ידי חברת בת הפועלת בסין שהייתה בבעלותה של Clear Channel.  Clear Channel הואשמה בתשלומי שוחד לעובדי הציבור זרים לצורך קבלת חוזים הנדרשים למכירת שירותי פרסום ללקוחות במגזר הציבורי והפרטי לתצוגה בתחנות אוטובוסים ציבוריים ותצוגות חיצוניות אחרות, וכן בשימוש במתווכים מדומים ובחשבוניות כוזבות כדי לייצר מזומנים ליועצי "פיתוח לקוחות", ששימשו לשוחד. למרות דגלים אדומים חוזרים ונשנים שהונפו על ידי המבקרים הפנימיים של Clear Channel, החברה לא הצליחה לטפל בבקרות החשבונאיות הפנימיות הלקויות שאפשרו ל- Clear Channelלהמשיך בתשלומים הפסולים הללו במשך שנים רבות. 

 לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


[5]  חברה Freepoint Commodities  שילמה קנסות בסך של למעלה מ – $98,000,000 – FCPA

חברת Freepoint Commodities  האמריקאית,  המתעסקת במסחר סחורות ברחובות העולם, שילמה קנסות למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בגין הפרת FCPA על ידי מתווכיה  בברזיל. החברה הואשמה בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים, שנעשו לצורך קבלת מידע סודי על הצעות מחיר שהוגשו על ידי המתחרים של Freepoint כדי להבטיח עסקים עם חברת נפט ממשלתית.

 Freepoint קיבלה קרדיט על שיתוף פעולה עם מחלקת החקירות, ופעילותה הרבה לתיקון תוכנית הציות למניעת שוחד ושחיתות עם דגש על הפעלת מתווכים וצדדים שלישיים. החברה שדרגה את תהליכי בדיקת הנאותות שלה, צמצמה שימוש בסוכנים והטמיעה פרקטיקה של הדרכות למניעת שוחד בקרב הסוכנים.  

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.


בישראל

[1]  הצעה להוספת עבירות נלוות "עבירת ניירות ערך" שבחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968

בסוף 2022 הוצע לקדם צו אשר יקבע עבירות נוספות שיכללו בהגדרה של "עבירת ניירות ערך" בחוק ניירות ערך,  לרבות עבירת שחיתות שונות כגון תיווך בשוחד. במהלך 2023 פורסמו הערות הציבור להצעה וכן תגובת הרשות להערות. בין היתר, הרשות דחתה את הביקורת על הטכניקה החקיקתית של שינוי באמצעות צו, ולא באמצעות חקיקה בכנסת.

לעיון בהצעה לחצו  כאן

לעיון בתגובות הציבור ותגובת הרשות לחצו כאן


[2] הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון – תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג– 2023

בפברואר 2023 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979, על מנת לאפשר  תרומות לעובדי ציבור למימון הליכים משפטיים או טיפולים רפואיים עבורם או עבור בני משפחתם. ההצעה כללה הוראות שנועדו להבטיח כי התרומות לא יעמידו את עובד הציבור בסיטואציה של ניגוד עניינים או בחשיפה לפגיעה  בטוהר המידות. עם זאת , טרם לובנו המנגנונים הנדרשים כדי להבטיח שהתרומות לא יחשפו את  נותני המתנות ומקבלי המתנות לעבירות שוחד. כיום, חוק שירות הציבור (מתנות) ככלל אוסר על עובדי ציבור לקבל מתנות 'באשר הם עובדי הציבור', למעט מתנות קטנות ערך וסבירות שניתנו לפי הנהוג בנסיבות העניין.

לקריאה בהרחבה לחצו כאן.לבדוק את עמידתן בהגדרת המונח נכון ליום 1.1.2024 וזאת בשים לב לעדכון הסכומים לעניין חישוב תאגיד קטן כאמור לעיל.


נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה והבהרה.

בברכה,

פרקטיקת רגולציה, שבלת ושות'

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות