Webinar on Demand | סנקציות 2021: הבנה וניהול הסיכונים לחברות ישראליות

בשנה האחרונה, נפתחו בפני יבואנים ישראלים שווקים חדשים ומלהיבים. עם זאת, בסביבה הגלובלית יש שפע של סנקציות כלכליות. בהתאם, על חברות ישראליות להכיר והתמצא במשטרי הסנקציות המקומיים והבינלאומיים.

השותפה נעמה מרגלית וטליה טאונסנד מ- Wiggin and Dana LLP ערכו וובינר הדן בנושאים הבאים:

  • ארה"ב: סקירה של סנקציות הננקטות בארה"ב ומענה לשאלה כיצד יכולה ארה"ב להחיל סמכות שיפוט על עסקאות הנערכות מחוץ לארה"ב;
  • ארגז הכלים של ממשלת ארה"ב לאכיפת הסנקציות מחוץ לארה"ב;
  • נוף הסנקציות המקומי;
  • טיפים בסיסיים לניהול סיכוני סנקציות בעת פעילות בסביבה גלובלית.

לנוחיותך צירפנו את המצגת של הוובינר להורדה:

חדשות נלוות