עדכון לקוחות: הקלות בכללי התו הסגול לעניין פעילות מקומות עבודה

נבקש לעדכנכן.ם אודות הקלות משמעותיות בכללי ה"תו הסגול" שנקבעו לעניין פעילות מקומות עבודה. עדכונים אלו בתוקף החל מיום 13.5.2021: [1]   

ישיבה בעבודה משרדית:

בוטלה הדרישה כי כל עובד יישב ככל האפשר בעמדת עבודה קבועה וכי בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שתוצב מחיצה למניעת העברת רסס.

פגישות מקצועיות:

מעתה ניתן לקיים פגישה מקצועית בהשתתפות עד 50 אנשים, (מגבלת ההתקהלות הנוכחית במבנה וכפי שתתעדכן מעת לעת) לרבות מי שאינם עובדים, גם אם ניתן לקיימה מרחוק, ובוטלה הדרישה לשמירת מרחק או שימוש במחיצות במהלך הפגישה. כמו כן, בוטל האיסור על הגשת אוכל למשתתפים בפגישה כאמור.

הקצאת ציוד אישי ושיבוץ עובדים במשמרות:

בוטלה הדרישה להקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד.

כמו כן, בוטלה הדרישה לשיבוץ של אותה קבוצת עובדים במשמרות (הדרישה לקפסולות).

עבודה מרחוק:

בוטלה ההוראה לפיה על המעסיק לקבוע מתכונת עבודה מרחוק.

חדר אוכל:

בוטלה מגבלת התפוסה בחדר אוכל סגור במקום העבודה (אשר הכניסה אליו מותנית בהצגת אישור "תו ירוק", בלבד שמתאפשר איסוף עצמי ליתר העובדים).

הדרישה לשמור על מרחק של 2 מטר בין השולחנות (הן בשטח פתוח והן בחדר אוכל סגור) וכן הדרישה להציב סדרן לשמירה על מרחק כאמור ולשמור על תנאים תברואיים וכללי היגיינה בחדר אוכל סגור – נותרו על כנן.

נזכיר, כי בחדר אוכל בשטח פתוח מותרת כניסה לכלל העובדים.

כנסים מקצועיים:

מעתה ניתן לאפשר השתתפות בכנס מקצועי[2] בשטח פתוח לכלל העובדים (ללא התניית הכניסה בהצגת אישור "תו ירוק"), בכפוף לכך שייקבע ויופעל מנגנון לוויסות מספר האנשים, כך שבכל עת לא ישהו במקום מספר אנשים העולה על 500.

כמו כן, כפי שהיה קודם לכן, ניתן לאפשר גם כנס מקצועי המותנה בהצגת אישור "תו ירוק"* בכניסה, בלבד שתתאפשר השתתפות בו גם מרחוק באמצעי מקוון לכלל העובדים (גם שאינם בעלי אישור "תו ירוק"), וזאת ללא הגבלות נוספות שחלו בהקשר זה (לרבות לעניין מגבלת התפוסה וכללי הפעלת המקום), ולמעט מגבלת ההתקהלות הכללית.

חדר כושר או סטודיו במקום העבודה:

ניתן להפעילם לכלל העובדים, ללא הצגת אישור "תו ירוק", בכפוף לתנאים הבאים: (1) לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום[3]; (2) מפעיל המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון, לא יפחת מ-2 מטרים, אלא אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם; (3) מפעיל המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש; (4) בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד; (5) יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי.

כמו כן, נעדכן כי מגבלת ההתקהלות הכללית כעת הינה עד 50 אנשים במבנה ועד 500 אנשים בשטח פתוח (ובמקום הכולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 500 אנשים).

* לעניין אישור "תו ירוק" – יש לציין כי  כעת מותרת גם כניסת ילדים עד גיל 16 וכניסת אדם מנוע חיסון[4] למקומות הדורשים הצגת אישור "תו ירוק", באמצעות הצגת תוצאות בדיקת PCR שליליות מ-72 השעות האחרונות.


[1] בהתאם לתיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 11), התשפ"א-2021;

[2] נזכיר כי "כנס מקצועי" מוגדר כ"כנס מקצועי או השתלמות מקצועית שמקיים מעסיק לעובדיו, ושכוללים הרצאות פנים אל פנים, ולמעט כנס או השתלמות מעשיים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים".

[3] שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.

[4] אדם שרופא קבע כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל.

חדשות נלוות