עדכונים והתפתחויות בתחום דיני התחרות והגבלים עסקיים לשנת 2021

משרד שבלת מזמין אתכן ואתכם להשתתף בוובינר, בשיתוף ה-ACC והרשות לחתרות, שיעסוק בנושאים מרכזיים שעמדו על

סדר יומה של הרשות בשנה החולפת, התפתחויות שונות בתחום ומגמות צפויות לשנה הקרובה.

חדשות נלוות