עדכונים לגבי הגבלות נגיף הקורונה

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,

נבקש להביא לידיעתכם.ן כי בעת האחרונה הוחמרו הגבלות כלליות המוטלות על כלל הציבור, ובפרט הגבלות הנוגעות למקומות עבודה מסוימים

"קרן האור" בהקשר זה היא הארכת הוראת השעה המאפשרת תשלום דמי בידוד לעובדים הנמצאים בבידוד (בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות) עד לסוף חודש פברואר 2022, וזאת נוכח שיעורם הגדול של אנשים המחויבים להימצא בבידוד מקרב האוכלוסיה בישראל. 

1. הרחבת מתווה "התו הירוק" על חנויות מסחר

 
נכון למועד זה[1], עד ליום 10.1.2022 כל חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה (כאשר שטח החנות מחושב לפי האזור הפתוח לקהל ולצורך החישוב לא נלקח בחשבון שטח של מחסן, שטח תפעול וכד') מחויבת לדרוש מכל מי שנכנס לשטחה להציג:

  • אישור "תו ירוק" – שהוא אחד מהאישורים הבאים שהנפיק משרד הבריאות: (1) תעודת מחלים; (2) תעודת מחוסן (שהופנקה לאחר 3.10.2021)
  • אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית מוסדית שבוצעה ב-24 השעות הקודמות וכולל קוד QR (קרי, בדיקה בייתית אינה תקפה). 
  • "תו ירוק זמני" – אישור שהונפק החל מיום 6.1.2022 לאדם שקיבל מנת חיסון ראשונה במהלך 30 הימים שקדמו ליום 10.1.2022. חלופה זו אושרה כהוראת שעה שתקפה לזמן מוגבל, במטרה לעודד התחסנות. 

חריגים

  • אין לדרוש מילד עד גיל 3 או ילד בעל תעודת נכה להציג תו ירוק או אישור על תוצאת בדיקה שלילית כתנאי כניסה לחנות.
  • החנויות הבאות מוחרגות מתחולת המתווה שלעיל: בית מרקחת; חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם); חנות אופטיקה; חנות למכירת עזרים רפואיים; מרכול; מכולת או סופרמרקט.

2. הגברת אכיפה

שיעורי הקנסות שיכולים להיות מושתים על מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור אשר אינו עומד בהוראות התקנות השונות הופחתו ב-50% וזאת מתוך מטרה לאפשר את הגברת האכיפה ביתר קלות על ידי המשטרה. 

3. הארכת תוקף "תו ירוק לעובדים"

תוקף התקנות המחייבות עובדים במקומות עבודה מסוימים להציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כתנאי כניסה למקום העבודה הוארך עד ליום 10.1.2022.[2]

פירוט על מקומות העבודה שעובדיהם מחויבים בהצגת תו ירוק כתנאי כניסה למקום העבודה והסבר על החלופות העומדות בפני העובדים ניתן למצוא במזכרנו הקודם בנושא.

4. דמי בידוד לעובדים

מתווה הסדר דמי בידוד לעובדים הוארך עד ליום 28.2.2022.[3]  הסבר על תנאי הזכאות לדמי בידוד ושיעורם תוכלו למצוא במזכרנו הקודם שקישור אליו מובא לנוחיותכם.ן כאן

בהקשר זה נוסיף כי לאחרונה הוגש תזכיר חוק המבקש להעניק זכאות לדמי בידוד גם לעצמאיים, בדומה להסדר הקיים בנוגע לעובדים שכירים. 

5. צמצום נוכחות פיזית של עובדים במקומות עבודה המשתייכים למגזר הציבורי

בהתאם להחלטת הממשלה[4],  החל מיום 26.1.2022 ולמשך חודש ימים יצומצם שיעור העובדים השוהים בו זמנית במקום העבודה להיקף שלא יעלה על 50% ממצבת העובדים.[5]  נבהיר כי נכון למועד זה לא יצאה המלצה או הנחיה דומה למגזר הפרטי בדבר צמצום הנוכחות הפיזית של עובדים. 

6. חובת עטיית מסכה בשטח פתוח

החל מיום 30.12.2021 חזרה החובה לעטות מסכה בהתקהלות של מעל 50 אנשים בשטח פתוח[6].

לסיום, כפי שכנראה שמעתם.ן באמצעי התקשורת השונים, בימים האחרונים פורסמו תיקוני חקיקה נוספים, כגון שינוי מתווה הבידוד והבדיקות וביטול הגבלות על יציאה מישראל. הליך החקיקה של תיקונים אלה טרם הושלם, ואנו נמשיך לעדכנכם.ן אודות התפתחויות ושינויים. 

נשמח לעמוד לרשותכם.ן לכל שאלה או הבהרה בנושא.

כמו כן, אנו ממליצים כי מעסיקים אשר אינם נמנים על מקומות העבודה המצוינים לעיל ומעוניינים להחיל הוראות פרטניות על עובדיהם, ייפנו אלינו לקבלת ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות המקרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.


1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 15 ותיקון מס' 17), התשפ"ב – 2021.
2. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) (תיקון מס' 7), התשפ"ב – 2021.
3. צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"ב – 2021.
4. החלטה מספר 842 של הממשלה מיום 21.12.2021.
5. הנחיית נציב שירות המדינה והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בעקבות החלטת ממשלה לצמצום שיעור העובדים השוהים בו-זמנית במקום העבודה להיקף של 50% ממצבת העובדים מיום 21.12.2021. 
6. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 18), התשפ"ב – 2021.

חדשות נלוות