עו"ד בנקל בובינר בנושא הערכות שווי נכסים והליכי חדלות פרעון בתקופת הקורונה

"נושא משרה שהמשיך להפעיל את החברה למרות שזו נקלעה לקשיים, יצטרך בסופו של יום לתת דין וחשבון."

עו"ד יוסי בנקל השתתף בובינר שעסק בהתמודדות עם הערכת שווי נכסים ותהליך חדלות פרעון בתקופת הקורונה.

שלושת המרצים שוחחו על פירוק שותפויות, הכנסות שותפים, פרויקטים ובחינת נזילות החברה מזווית משפטית ופיננסית לאור המשבר הנוכחי. השלושה דנו בחשיבות ההכרה בהשלכות המשבר ובאתגרים שנוצרים בזמן תהליך הערכת הנכס והדגישו את חשיבות קביעת מנגנון דיווח מסודר שיקדם את צמצום חדלות הפירעון.

לקריאה על הנושאים שנידונו בובינר – לחצו כאן.

מרצים