עידן חדש של פרטיות – על תיקון 14 והשלכותיו

הצטרפו לניר פיינברג וענבל רז וצפו בובינר בשיתוף ה-ACC  העוסק בהתמודדות המחוקק הישראלי עם האתגרים הנובעים מהקדמה הטכנולוגית בהגנה על הפרטיות. 

בוובינר דנו בהיבטים הפרקטיים של הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון 14) וכיצד יש להיערך באופן ארגוני לשינויים הנובעים ממנה  – החל משינוי הגדרות החוק, דרך צמצום חובת רישום המאגרים ועד הסנקציות החדשות בגין הפרות החוק.

חדשות נלוות