פרסום טיוטת חוזר הפיקוח על הבנקים בדבר אסדרה בתחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

בנק ישראל פרסם ביום חמישי ה-10.3.2022 טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 411 (ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור), ובה הוראות לתאגידים בנקאיים לניהול סיכונים בסליקת קריפטו.

לפי ההוראות, על הבנקים יהיה לנקוט זהירות ולקבוע מדיניות בסליקת קריפטו, ובו זמנית לבחון כל מקרה לגופו.

מטבעות וירטואליים הינם כלי יעיל לביצוע תשלומים והעברות בנקאיות בינלאומיות, אך הפעילות בהם צופנת בחובה סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור, בשל האנונימיות האינהרנטית בשימוש במטבעות אלה. כך, כספים בסכומים משמעותיים עלולים להיות מועברים בין מדינות ללא כל פיקוח. לפי שעה, בישראל כמו גם בעולם, הרגולציה והפיקוח בכל הקשור למטבעות וירטואליים עודם בהתהוות.

לדברי בנק ישראל, פרסום החוזר הינו על רקע הגידול בהיקפי הפעילות במטבעות וירטואליים, והגידול שנגזר מכך גם בבקשות הלקוחות להעביר את הכספים שמקורם בפעילות זו אל חשבונות תשלום המנוהלים במערכת הבנקאית.

בהתאם לטיוטת האסדרה, יידרשו התאגידים הבנקאיים:

  1. לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים בשים לב לגישה מבוססת סיכון ולזהות נותן השירות במטבע הווירטואלי. במקרים בהם נותן השירות קיבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ושחל על פעילותו צו איסור הלבנת הון, יידרשו התאגידים הבנקאיים לבחון כל מקרה לגופו ולא יתאפשר לקבוע סירוב גורף למתן השירות.
  2. לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעבר מטבע זה ממועד רכישתו ועד להמרתו למטבע פיאט (קרי, מטבע שהינו הילך חוקי) ולהפקדתו בחשבון הבנקאי.


יש לציין שהטיוטה הופצה לוועדה המייעצת לענייני בנקאות ולהערות הציבור, והנחיה סופית תגובש לאחר דיון בהערות הוועדה המייעצת ובהערות הציבור. את ההערות ניתן להגיש לבנק ישראל עד 24.3.2022.

לנוסח טיוטת ההוראה לחצו כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות באסדרת תחום המטבעות הוירטואליים בישראל. אנו מרכזים הערות לטיוטת ההוראה בעניין ניהול סיכוני מטבעות וירטואליים. אנחנו מזמינים אתכם להעביר אלינו את ההערות שלכם לטיוטה זו, ואנחנו נרכז את הערותיכם ונעביר אותם למפקח על הבנקים.

חדשות נלוות