רשות התחרות מודיעה על הקלות בנוגע להתנהלות עסקים בתקופת הקורונה, עו"ד גיל רוזנברג

נבקש לעדכנכם כי על רקע הנסיבות החריגות שנוצרו בקשר עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה והקשיים שעוברים חלק מענפי המשק בתקופה האחרונה בשל ההתמודדות עם המצב, רשות התחרות פרסמה היום, 17 במרץ 2020 – בדומה לרשויות תחרות נוספות בעולם –  הבהרות בנוגע לאופן התנהלות עסקים בתקופה הנוכחית ובכלל זה מספר הקלות בכל הקשור לדיני התחרות:

  1. הרשות מבהירה כי שיתופי פעולה, לרבות שיתופי פעולה בין עסקים מתחרים, אשר מאפשרים לעסקים להמשיך את פעילותם בתקופה של משבר הקורונה יכולים להיחשב שיתופי פעולה שדווקא מסייעים לתחרות בטווח הארוך. בעניין זה הממונה על התחרות מפנה לפטור הסוג בעניין מיזמים משותפים ("פטור הסוג"), אשר מייצר מסגרת חוקית לעסקים ליצור שיתופי פעולה העומדים בדרישות החוק. בהתאם הבהירה הממונה שהסדרים הנחוצים על מנת לאפשר את המשך הפעילות העסקית בעת הזו לא ייחשבו להסדרים "שעיקרם בהפחתת התחרות או מניעתה" (כלשון פטור הסוג).
  2. בימים כתיקונם נדרשים עסקים מתמזגים להמתין עם ביצוע המיזוג עד לקבלת אישור הממונה על התחרות למיזוג (כאשר אישור כזה נדרש). הפרת כלל זה מהווה עבירה על החוק שעלולה לגרור סנקציות שונות. לאור המצוקה בה מצויים עסקים, ציינה הממונה כי במקרה שבו תקופת ההמתנה עד לאישור המיזוג על ידי הרשות גורמת לעסקים נזקים בלתי הפיכים, ניתן לעמוד בקשר עם צוות הרשות על מנת למצוא פתרונות ביניים, שיאפשרו מניעת נזק כאמור.
  3. חובות הדיווח שמוטלות על ספקי מזון ורשתות שיווק שמועדן עד יום 31 במרץ 2020, נדחו ליום 30 באפריל 2020.

לנוסח המלא של הבהרות רשות התחרות לחצ/י כאן.

חדשות נלוות