שירותים מקוונים

אישור זכויות והעברת זכויות בפרויקטים

מערכת להנפקת טופס בקשה לאישור זכויות בנכס, וכן נוהל העברת זכויות בפרויקט המפרט את כלל המסמכים הדרושים להעברת הזכויות בספרי היזם.

רישום זכויות לאחר רישום בית משותף

כל המידע הנדרש לגבי אופן רישום זכויותיכם בדירה לאחר שהבניין בו נמצאת דירתכם נרשם כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין.