אישור זכויות והעברת זכויות בפרויקטים

 

במערכת זו תוכלו להנפיק טופס בקשה לאישור זכויות בנכס, וכן נוהל העברת זכויות בפרויקט המפרט את כלל המסמכים הדרושים להעברת הזכויות בספרי היזם.


א. טופס בקשה לקבלת אישור זכויות

 
 

מידע מלא בדבר אופן הגשת הבקשה לאישור זכויות, זמני טיפול, דמי טיפול וכדומה, תמצאו בטופס הבקשה.


ב. נוהל העברת זכויות בפרויקט

על מנת להפיק את המסמך אנא ודאו כי מצוי בידיכם אישור זכויות עדכני, להפקת טופס בקשה לאישור זכויות ראו סעיף א' לעיל.

1. אנא הצטיידו בחוזה המכר המקורי מול היזם ומלאו את הפרטים במערכת אך ורק כפי שהם מופיעים בחוזה (ככל שהם אינם מפורטים באישור הזכויות).

2. את נוהל העברת הזכויות ניתן להפיק בשני אופנים:

  • נוהל העברת זכויות המיועד לחתימה – על מנת להפיק מסמך לחתימה עליכם למלא את כל הפרטים הנדרשים בלי יוצא מן הכלל.
  • טיוטת נוהל העברת זכויות שאינה מיועדת לחתימה אלא להתרשמות בלבד – על מנת להפיק טיוטה להתרשמות עליכם לבחור את הפרויקט ולציין (ככל ונדרש) האם הדירה נמסרה או לא (אין חובה למלא את יתר הפרטים).

לאחר השלמת הפרטים לחצו save&close. המערכת תפיק את הקובץ המבוקש והוא אמור להישמר אוטומטית בתיקיית ההורדות במחשב שלכם.

שימו לב: מסמכי העברת הזכויות שיופקו כוללים נספח ייפוי כח נוטריוני. יש לחתום על ייפוי הכח כפי שיופק מהמערכת בפני נוטריון, ללא תיקונים, מחיקות או סימונים בכתב יד. ייפוי כח שיבוצעו בו שינויים כאמור לא יתקבל.

 
 

מידע מלא בדבר אופן הגשת הבקשה להעברת זכויות, זמני טיפול, דמי טיפול וכדומה, תמצאו בפירוט הנוהל.


במידת הצורך ניתן לפנות לדוא"ל M.Perel@shibolet.com, או בטלפון 03-307-5432 שלוחה 1 בימים א'-ה' בין השעות 10:30-12:30.

שמחנו לעמוד לרשותכם,

מחלקת נדל"ן