תוכנית סיוע של רשות החדשנות לחברות היי-טק אשר נפגעו ממשבר הקורונה, עו"ד עופר מנור

תוכנית סיוע של רשות החדשנות לחברות היי-טק אשר נפגעו ממשבר הקורונה, עו"ד עופר מנור

ביום 22 באפריל, 2020, פרסמה רשות החדשנות, בהוראת שעה, ערוץ מענקים מהיר הממוקד בחברות טכנולוגיות חדשניות אשר נקלעו למשבר עקב התפרצות וירוס הקורונה. הערוץ המהיר פועל תחת מסלול קרן המו"פ (מסלול הטבה מס' 1) ומאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, תוך בדיקה ומתן תשובות על ידי הרשות בתוך תקופה של ארבעה שבועות.

הערוץ פונה לחברות היי-טק בשלבי צמיחה מוקדמים, או בשלב המו"פ של פיתוח מוצר אחד או יותר, אשר הינן בעלות סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי העכשווי, אך הנמצאות בעקבותיו בקשיי נזילות. אחד מתנאי הסף למסלול הינו הצגת יכולת איתנות פיננסית מוגבלת, לתקופה של עד 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (כלומר, חברות בעלות "Runway" קצר). איתנות פיננסית זו נבחנת באמצעות תחשיב, המפורסם באתר האינטרנט של רשות החדשנות, והכולל, בין היתר, את בחינת ההון החוזר של החברה, קווי אשראי בלתי מנוצלים, תקבולים צפויים והשקעות צפויות ב-12 החודשים הקרובים ממועד הגשת הבקשה (כאשר השקעות כאילו יבחנו על סמך הסכמי השקעה חתומים, בניגוד ל- Term Sheets).

התוכנית מחייבת הצגת מימון משלים, אולם ניתן להגיש את הבקשה גם לא הצגת מימון משלים, אולם במקרה כזה על מגיש הבקשה להציג לאישור ועדת המחקר יכולת מימון משלים בתוך תקופה של שלושה חודשים מיום החלטת ועדת המחקר וזאת כתנאי לקבלת מקדמה.

יצויין כי ערוץ המענקים המהיר אינו פתוח לחברות אשר הגישו בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ ב-Q1 2020 או לשנת 2020 במסלול קרן המו"פ (מסלול הטבה מס' 1), מסלול המו"פ הגנרי (מסלול הטבה מס' 8), או במסלול חברות מתחילות (מסלול הטבה מס' 23).

ערוץ המהיר פתוח להגשה עד ליום 15 בספטמבר, 2020.

חדשות נלוות