תקנות חדשות- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף – 2020

ביום 03.04.2020 נכנסו לתוקף תקנות חדשות- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף – 2020.  

התקנות קובעות כי ועדת השרים רשאית להכריז על אזורים מסוימים כאזור מוגבל, שאז תוגבל כניסה ויציאה של אדם המתגורר באזור דרך קבע.

בין החריגים להגבלה שנקבעו בתקנות:  

  1. ניתן לצאת מהאזור המוגבל ל"צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור."
  • יש אפשרות ל"כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור".
  • ניתן להגיש השגה על החלטה פרטנית לפי אחת מהתקנות הללו, לראש רשות חירום לאומית או סגנו.

לעת הזאת, טרם פורסם נוהל לציבור ליישום התקנות.

מבירורים שערכנו עולה, כי הטיפול ביישום התקנות החדשות עבר מאגף כוח אדם לשעת חירום – לפיקוד העורף.

כעולה מהתקנות ומהבירור שערכנו, באזור שהוכרז כמוגבל (נכון ל- 06.04.2020 – העיר בני ברק), תושב האיזור שהוא עובד חיוני, עליו לקבל אישור ספציפי ליציאה/ לכניסה מהאזור המוגבל.

לצורך כך, עליו לפנות בהודעת טקסט לטלפון – 052-9104104 ולציין את שם העיר, האם מדובר בכניסה או יציאה, שמו המלא, ת.ז, פירוט מטרת הכניסה או היציאה  ומועדי הכניסה והיציאה המבוקשות.

ככל שמדובר בעובד חיוני, עליו לציין בפנייה כי הוא מבקש אישור לתקופת ההגבלה (אחרת האישור יהיה חד פעמי).

התשובה להודעה שישלח העובד ותימסר לו בחזרה בהודעת טקסט חוזר, הינה דחיה או קבלה של בקשת האישור לצאת או להיכנס לפי העניין.

ההחלטה מתקבלת על ידי פיקוד העורף, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לנוסח המלא של התקנות ראו כאן

חדשות נלוות