בנקאות ומימון

לשבלת ניסיון רב בייצוג מלווים ולווים בעסקאות מימון מורכבות ברמה הבינלאומית והמקומית והבנה מעמיקה וייחודית בתחום הבנקאות והמימון, הן בפן העסקי-מסחרי והן בפן המשפטי-רגולטורי. הניסיון המקצועי, גודל הצוות ויכולות הניתוח של סוגיות משפטיות ועסקיות ייחודיות תוך הבנה מעמיקה של התחום, מאפשר לשבלת להעניק תמיכה מקצועית רחבה ומקיפה בכל תחומי הבנקאות והפיננסים, כמו גם קשת רחבה של שירותים משפטיים לבנקים זרים ומקומיים, מוסדות פיננסיים, לווים ומלווים, יועצים וגופים נוספים.

מחלקת בנקאות ופיננסים מייצגת לקוחות בספקטרום רחב של סוגיות בנקאות ומימון, ארגון מחדש, רגולציה בנקאית, עסקאות מימון ושירותים פיננסיים וכן סכסוכים פיננסיים, ליטיגציה ובוררות בפני ערכאות מקומיות ובינלאומיות. שירותינו כוללים ייצוג בעסקאות מימון הלוואות מובטחות ולא מובטחות, בשעבוד ראשון ושני, מדורגות ובלתי מדורגות, עסקאות סינדיקציה, מימון רכישות ומיזוגים, מימון פרויקטים עם זכות חזרה מוגבלת כולל בשיטות BOT/PPP בתחומי תשתיות, אנרגיה ומשאבי טבע, מימון עסקאות מבוססות נכסים, נגזרים ומכשירים פיננסיים. אנו מייעצים ללקוחות מקומיים וזרים בנושאי רגולציה של בנקים ומוסדות פיננסיים. כמו כן, אנו מתמחים בליטיגציה בנושאי מימון ויישוב סכסוכים, חדלות פירעון ושינוי מבני של חברות.

הצוות המשפטי מורכב ממומחים בעלי רקע שונה ומגוון, במגוון רחב של דיסציפלינות. ניסיוננו הרב מאפשר לנו לצפות מראש ולהיערך לקראת בעיות משפטיות ומסחריות העלולות להתעורר בכל עסקה פיננסית, מחלוקת או סיכסוך ולהנחות את לקוחותינו על הדרך האופטימלית לפתרונן.

"לפירמה יש את המומחיות והעומק המצופים ממשרד עורכי דין מוביל ברמה גבוהה"

– Chambers and Partners

“They know the players and the market extremely well, and the team works diligently to keep abreast of ongoing developments.”

– Chambers and Partners

הצוות

דירוגים