ביטוח אשראי וניהול נכסי סיכון

שבלת מציעה ליווי משפטי מומחה בתחום ביטוח האשראי, הפחתת סיכונים, וניהול נכסי סיכון.

צוות המומחים שלנו מיומן לנווט בעסקאות משמעותיות ובעולמות מורכבים, ומבטיח עמידה בהוראות באזל, כמו גם בדרישות ובתקנות ניהול בנקאי תקין בישראל.

אנו מסייעים בביטוחים ובביטוחי משנה, פתרונות לשחרור הון, ניהול סיכוני אשראי, העברות סיכון והשתתפויות בסיכון (לרבות CLN), ומציעים אסטרטגיות חדשניות המתאימות להנחיות הרגולטוריות.

השירותים המקיפים שלנו כוללים ביטוח סיכוני סחר ואשראי, פקטורינג, מימון מכירות, ניירות ערך ומסמכים סחירים, פוליסות ניכיון, ערבויות ומכתבי אשראי, ערבויות חוק מכר ותיקי ביטוח, ומוצרי ביטוח אשראי ופתרונות לשחרור הון.

המומחיות שלנו מאפשרת לנו לסייע לבנקים, מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח בביצוע פוליסות ביטוח מדויקות וביטוחי משנה שנוצרו בקפידה. לצד זאת, הבטחת האפשרויות לשחרור וקיטון בריתוק נכסי סיכון, תוך שיפור יחס הלימות ההון – היחס בין הון עצמי לנכסי סיכון, בעיקר תיק האשראי — ושיפור יחס התשואה על ההון.

הצוות