הליכי גילוי מרצון

מחלקת מיסים היא בעלת ידע וניסיון רב בניהול הליכי גילוי מרצון, מול משרדי השומה השונים וכן מול מחלקת חקירות ברשות המיסים בנוגע להכנסות ונכסים לא מדווחים.  המחלקה ליוותה ומלווה לקוחות רבים בהליך גילוי מרצון מול רשויות המס עד להשגת הסדר מותאם לכל לקוח.

במסגרת זו, אנו מלווים את לקוחותינו לאורך ההליך כולו, החל מייעוץ והסברה על ההליך – כולל יתרונותיו והסיכונים הגלומים בו – וכלה בסיוע להגשת דיווחים מתוקנים במסגרת השלמת ההליכים מול רשויות המס.

הצוות