מיסוי בינלאומי

לצוות הפרקטיקה ניסיון רב שנים בטיפול בעסקאות מורכבות וחוצות גבולות של לקוחות מקומיים וזרים, לרבות מיזוגים,  רכישות, שינוי מבנה , השקעות, שוק ההון והקמת קרנות בתחומים שונים ומגוונים. על מנת להעניק שירות מקיף ללקוח, מומחים ממחלקות שונות במשרדנו משתפים פעולה בטיפול בעסקאות על כל היבטיהן המשפטיים.

הצוות אף ניסיון רב בלווי  מיזמים בינלאומיים, וייעוץ לגבי מבני החזקה בינלאומיים תוך ניהול מדיניות מיסוי מיטבית. מחלקתנו מתמחה בניהול מדיניות מיסוי בין-לאומית מיטבית ובתכנון מבני החזקות אופטימליים עבור לקוחותינו, הכל בהתחשב בהסכמי ובאמנות המס הבינלאומיים. בנוסף, אנו מספקים חוות דעת בכל היבטי המיסוי הבינלאומיים לחברות וליחידים.

הצוות