מיסוי עקיף, סחר בינלאומי ורגולציה

עם ניסיון מצטבר של כמאה שנים בתחומים אלה, מחלקתנו היא מהמובילות בישראל בייעוץ וייצוג בענייני מיסוי עקיף, סחר בינלאומי ואסדרה (רגולציה) לטובין מיובאים.
בהובלת עורכי הדין אהוד קרונפלד ושרון סופרין, מחלקתנו מספקת ייעוץ משפטי שוטף וכן ייצוג ללקוחות המעורבים בסכסוכים אזרחיים, מסחריים, מנהליים ופליליים מול רשות המסים ומשרדי הממשלה השונים, בעיקר משרדי הכלכלה, התחבורה והבריאות.
שירותי המחלקה כוללים השגות והתנגדויות על החלטות של גופים שונים ברשות המסים, אסדרה מול משרדי הממשלה, וייצוג בבתי המשפט בערעורים ובתביעות הקשורות במיסוי עקיף, בייבוא וייצוא ואף בייצור מקומי ועוד כמו כן, מלווה המחלקה רשתות זרות בהליכי רגולציה הנוגעים לפעילותם בארץ

מסי יבוא

צוות הפרקטיקה היה מעורב כיועצים ראשיים וכמייצגים בכל הרפורמות הגדולות במסי יבוא שננקטו על ידי משרדי ממשלה וועדות הכנסת בשנים האחרונות, לרבות רפורמות ביבוא ורפורמות ברגולציה של חלקי רכב. מחלקתנו מעניקה ייעוץ שוטף בענייני מסי-יבוא ורגולציה ליבואנים, וכן לחברות זרות בעסקאות הנעשות בישראל.

תחומי התמחות מרכזיים

 • סיווג טובין – ייצוג יבואנים וייעוץ במחלוקות הנוגעות לסיווג טובין לצרכי מכס;
 • השבת מסי יבוא – ייצוג יבואנים במחלוקות הנוגעות לזכאות להשבה של מסי יבוא בהקשר לטובין המיוצאים מישראל;
 • תפיסה וחילוט של משלוחים – ייצוג יבואנים במחלוקות הנוגעות לתפיסה וחילוט של טובין מיובאים הנחשדים בהפרות פקודת המכס וחוק מס קניה – משלב העיכוב, עובר בשלבי הדיונים בוועדות בבתי המכס ועד לייצוג בתובענות כנגד המכס;
 • סחר בינלאומי ואסדרה – יעוץ וייצוג בכל היבטי הרגולציה של סחר בינלאומי מול משרדי הממשלה השונים.
 • שילוח בינלאומי – ייצוג בתביעות דין-ימי וספנות, ביטוח-הובלה, מחלוקות בקשר לנזקים לאורך שרשרת האספקה הלוגיסטית, סכסוכים הנוגעים להסכמי מכר בינלאומי, שטרי מטען, זיכויים דוקומנטריים ופרשנות של תנאי הסחר הבינלאומי.
 • תעודות מקור (העדפת מכס) – ייצוג יבואנים במחלוקות הנוגעות לזכאות להעדפת מכס בהתאם להסכמי הסחר החופשי של ישראל;
 • מיסוי תמלוגים – ייצוג יבואנים במחלוקות מול רשויות המס בהקשר חישובי זכויות ותמלוגים לצרכי מס;
 • סחר מקוון – ייצוג וייעוץ לעסקים בתחומי הסחר המקוון בפני רשויות המס וגופים רגולטורים;
 • נציגות מול הוועדה – ייצוג עסקים בפני ועדת יבוא ובפני הוועדה לעיצומים כספיים במקרים של עבירות בייבוא, כגון איחור בהצגת רישיונות והיתרים, ליקויים בסימון מוצרים ועוד;
 • מס מכירה ומס ערך מוסף – ייצוג יצרנים מקומיים במחלוקות בפני רשויות המס, בתהליכים כגון הערכת שווי, השגות, התנגדויות וערעור ובמתן ייעוץ משפטי שוטף;
 • תְקִינָה – ייצוג יבואנים ויזמים במחלוקות מול מכון התקנים הישראלי ומינהל התקינה במשרד הכלכלה; ליווי רפורמות משמעויות בתחום
 • אחריות מקצועית – תביעות משפטיות נגד סוכני מכס, לרבות בתביעות בינלאומית, בהקשר לתחום עיסוקם.

הצוות