רגולציה וציות

השוק הישראלי מתאפיין ברגולציה כלכלית מאתגרת ובאכיפה אזרחית ומנהלתית יעילה. בסביבה מורכבת המשתנה ללא הרף, שבלת מציעה פתרונות ציות לעמידה ברגולציה המבוססת על מומחיות וניסיון מוכח. מחלקת רגולציה ואכיפה תאגידית מיישמת גישה רב-תחומית להתוויית תוכניות ציות המגנות על בעלי העניין השונים של חברות מפני חבות משפטית ופיננסית, תוך מתן גמישות עסקית אופטימלית.

היכרותנו עם שיטות העבודה, החוק והשוק מאפשרת לנו לסייע ללקוחות בפעילויותיהם העסקיות השוטפות ולהעניק ייעוץ משפטי אסטרטגי בנוגע למיזמים חדשים בתחומי רגולציה עיקריים. אנו עוקבים אחר הליכי חקיקה, החלטות ממשלה ושימועים בנוגע לתקנות כלכליות, ולכן מזהים בשלב מוקדם תהליכים העשויים להשפיע על הלקוחות, ומייעצים על נקיטת צעדים רצויים או קיימים בנושאי רגולציה.

אנו מסייעים לחברות לגבש וליישם תוכניות ציות מותאמות, אשר לעיתים כרוכות בהיתרי פעילות, ביצוע הערכות סיכונים וציות בתאגידים, הדרכות ובדיקות נאותות, ליווי חקירות פנימיות וביקורות, סיוע ביישום החלטות לאחר סיום חקירות פנימיות וייצוג לקוחות מול רשויות אכיפת החוק והכנסת.

הצוות