רגולציה פיננסית

מערכת פיננסית מתפקדת נמדדת במספר היבטים, כגון שמירה על כספי לקוחות והגנת הצרכן, ניהול סיכונים ובקרות נאותות, ממשל תאגידי תקין ושמירה על כלכלה יציבה ואיתנה.

רגולציה פיננסית משמעותה עמידה בהוראות הדין, ההוראות והתקנות החלים על מוסדות פיננסייים שונים, כגון תאגידים בנקאיים, חברות כרטיסי אשראי, נותני שירותים פיננסיים חוץ בנקאיים, גופים מוסדיים, פלטפורמות מסחר, בתי השקעות, רכזי הצעה ועוד.

ייעוץ רגולטורי נותן כלים והנחיות לצורך התמצאות ויישום פרקטי בין כל ההוראות, תקנות צווים והנחיות הרגולטורים השונים לשם פיקוח, דיווח וקיום בקרות נאותות. לעיתים תוך שימוש בכלים טכנולוגיים, עריכת בקרות שוטפות, מעקב אחר מקרי קיצון וניטור שוטף של הוראות רגולטוריות בתחום הפעילות.

בכדי להבטיח שמוסדות פיננסיים עומדים במלוא המכלול הרגלטורי, עליהם לקבל סט שלם ומקיף של הנחיות רגולטוריות, הן על בסיס שוטף והן עבור "מקרי קצה". כל זאת תוך עדכון תדיר ויישום מהיר של אותם עדכונים.

מחלקת רגולציה פיננסית בשבלת מקנה ללקוחותיה שילוב ייחודי של בקיאות וידע עם יכולת התמצאות זריזה בין ההוראות הרבות בתחום, מה שמאפשר לנו לתת שירות הוליסטי ומקיף המותאם לצרכי הלקוח תוך הסתכלות קדימה "לעתיד לבוא". מחלקת רגולציה פיננסית בשבלת יודעת להתאים את פעילות לקוחותיה לדרישות הרגולטור הפיננסי, תוך מתן ייעוץ אסטרטגי באופן שאינו מכביד על פעילות הלקוחות ואינו מסיט אותה מהרעיון הראשוני והמטרה העסקית. אנו מתמודדים עם מורכבויות מגוונות ושונות הנובעות בעיקרן היות ומדובר בתחום שמתשנה באופן תדיר ו"במבט החוצה" אל המתרחש בעולם. לשם כך אנו שומרים על עדכון עיקבי ושוטף אחר עדכונים בתחום תוך מתן "שורה תחתונה" ללקוחות, ליישום.

השירותים שלנו

  • ליווי והגשות של רישיונות פיננסיים מגוונים, לרבות אך לא רק – נותני שירותים פיננסיים חוץ- בנקאיים (מתן אשראי, נכס פיננסי, מתן פיקדון ואשראי ללא ריבית, P2P), רכז-הצעה, זירות מסחר, נותן שירותי מידע פיננסי. ועוד;
  • סקירות רגולטוריות בישראל ובעולם;
  • סיוע בניהול סיכונים ומערכי ציות;
  • סיוע בהטמעה ויישום של הוראות רגולטוריות במוסדות פיננסיים;
  • מתן חוות דעת משפטיות הן כחלק מהליכי הרישוי והן כחלק מהליכים אסטרטגיים לבחינת פעילות הלקוחות;
  • סיוע בעבודה מול הרגולטורים בישראל, כגון הרשות לניירות ערך, רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, הפיקוח על הבנקים, הרשות לאיסור הלבנת הון;
  • מתן הדרכות וקורסים מקצועיים;
  • סיוע בהליכי איסור הלבנת הון ומימון טרור- עריכת מדיניות, טפסי "הכר את הלקוח", מדרג סיכון לקוחות. ועוד;
  • סיוע בעבודה אל מול מוסדות פיננסיים.

הצוות