אסף כהן-פור

עורך דין

טל. 03-307-5624דוא”ל. asafcoh@shibolet.com

הורד VCardEcard

אסף הוא עורך דין במחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים בפירמה.

אסף בעל ניסיון בניהול סכסוכים מסחריים ואזרחיים מורכבים ומגוונים, תוך התמחות בייצוג תאגידי ענק, נושאי משרה בכירים ובעלי שליטה, וכן תובענות ייצוגיות, תביעות נגזרות ובהליכים מנהליים, בפני כל הערכאות השיפוטיות, כמו גם במסגרת הליכי בוררות וגישור.

הידעת?

  • במהלך לימודיו אסף כיהן כעורך משנה של כתב העת המשפטי של המסלול האקדמי המכללה למנהל "המשפט".
  • במסגרת תפקידו כעורך משנה, אסף ערך את "ספר דנציגר" של כב' השופט (בדימוס) פרופ׳ יורם דנציגר בשל פרישתו מכס השיפוט.