שלום בלס

יועץ משפטי

טל. 03-307-5218דוא”ל. S.Balas@shibolet.com

הורד VCard