ייצוג כפרית תעשיות בהשלמת עסקה לרכישת מלוא האחזקות של Absa Resin Technologies

ייצוג כפרית תעשיות בהשלמת עסקה לרכישת מלוא האחזקות של Absa Resin Technologies

איתי קלנר, תום סמול ואורי האובנשטוק ייצגו את כפרית תעשיות (1993) בע"מ בהשלמת עסקה, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, לרכישת מלוא האחזקות של חברת Absa Resin Technologies Inc, חברה המאוגדת באונטריו, קנדה המתמחה בייצור ומכירה של תערובות לתעשיית הפלסטיק תוך שימוש בין היתר בחומר ממוחזר.

חדשות נלוות