מזכר רגולציה רבעוני – ספטמבר 2020

לקוחות וידידים יקרים, 

אנו שמחים לצרף לעיונכם את הניוזלטר של פרקטיקת הרגולציה של משרדנו.

פרקטיקת הרגולציה של שבלת מציעה פתרונות ציות לעמידה בכללי והנחיות הרגולציה, המבוססים על מומחיות וניסיון מוכח, והיא עוסקת במגוון רב של תחומים ובכלל זה דיני תחרות, דיני הגנת הפרטיות, הגנת הסביבה, מניעת שוחד ושחיתות, פיקוח על ייצוא ביטחוני, רגולציה פיננסית ועוד.

כפועל יוצא, מטרתה העיקרית של ניוזלטר זה – שיתפרסם על בסיס רבעוני, במקביל לעדכונים השוטפים של יחידות הרגולציה השונות בשבלת – הינה להצביע על מגמות והתפתחויות המתרחשות באופן שוטף בתחום הרגולציה בישראל, תוך שימת דגש על השפעת הרגולציה על המציאות העסקית, והוא מיועד לכל מי שמנהל פעילות עסקית בישראל ובכלל.

בתקופה זו של חוסר ודאות כלכלית וריבוי הנחיות רגולטוריות שונות, אנו נשתדל לשקף את המורכבות של הרגולציה בישראל באופן מהיר, אמין ומקצועי, תוך מתן מענה לכל שאלה שתעלה.

תקציר מנהלים

הדיון במעמדם של רגולטורים בכל הנוגע לפרשנות הנחיותיהם
בית המשפט העליון דן לאחרונה, לראשונה בשידור חי, ב"הלכת זליגמן", שהרחיבה מאוד את שיקול הדעת של הרגולטור בכל הנוגע לפרשנות הנחיותיו של הרגולטור עצמו, ועלולה להרחיב יתר על המידה, את כוחם של הרגולטורים בישראל. רשימה זו תפרט אודות הלכת זליגמן ותציג את הקשיים העולים ביחס לפסק הדין. 

תכנית אכיפה תאגידית – כלי פרקטי חשוב לניהול סיכונים
תכנית אכיפה תאגידית הפכה בשנים האחרונות לרכיב הכרחי בניהול הסיכונים של תאגיד. רשימה זו תפרט את היתרונות בקיומה של תכנית אכיפה המתאימה לעסקיו של התאגיד, וזאת על רקע קריאות הרגולטורים לאחרונה לאמץ תכניות אכיפה. כמו כן, הרשימה תסקור את מאפייני הליבה העיקריים של כל תכנית אכיפה.

עדכונים בתחום הגנת הסביבה

  • המשרד להגנת הסביבה בוחן מנגנונים להטלת מס על פליטות פחמן בתעשייה, דבר העשוי לתמרץ התייעלות אנרגטית ושימוש גובר באנרגיה מתחדשת ודלת זיהום. 
  • בית המשפט השלום בחיפה הרשיע את חברת בז"ן ונושאי משרה בה, במסגרת הסדר טיעון, בגין אחריות לפרוץ שריפה באזור חיפה אשר גרמה לזיהום אוויר קשה. על החברה ונושאי המשרה בה הוטלו קנסות כספיים כבדים. 

מדריך הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לגופי תחבורה בסביבה דיגיטלית
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך חדשני על תחבורה חכמה בסביבה דיגיטלית, שמטרתו הגברת ההגנה על פרטיות המשתמשים בשירותי תחבורה שונים. המדריך מנגיש את העקרונות והכללים המשפטיים הרלוונטיים לפעילותם של גופי התחבורה ומציג המלצות להתנהלותם בכל הנוגע לשמירה על פרטיות הציבור ולהגנה על מידע הנוגע אליו. להמלצות אלו תהיה השפעה רבה על לקוחותינו הפועלים בתחום התחבורה החכמה וכן על כלל הלקוחות המשתפים פעולה או מתקשרים עם גופי התחבורה השונים.

הנחיית ה-EDPB בקשר להבחנה בין Data Controller ובין Data Processor
אמנם ה-GDPR בתוקף כבר יותר משנתיים, אך לאור יישום טכנולוגיות חדשניות, והאופי של פעולות עיבוד המידע  שמשתנה, ניכרת בפרקטיקה אי בהירות בנוגע לחלוקת התפקידים המוגדרת ה-GDPR והחובות החלות בהתאם לאותה חלוקה. ה-European Data Protection Board פרסמו לאחרונה הנחיות הנוגעות להבחנה בין תפקיד ה-Data Controller וה-Data Processor והחובות החלות עליהם לפי ה-GDPR.

שינויים במדיניות הפיקוח בתחום הסייבר
ב-1 לאוקטובר, 2020, משרד הכלכלה יכניס לתוקף עדכונים לרשימת הפריטים שבבסיס הפיקוח על הייצוא האזרחי שבסמכותו, אשר עלולים להשפיע, בין היתר על ייצוא בתחום הסייבר. רשימה זו תפרט על הרקע לעדכון זה ואת עיקרי השינויים שיכללו בו. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או התלבטות בנושא

חדשות נלוות