יציאה מהסגר השלישי

נבקש לעדכנכם אודות מספר הקלות הנוגעות למקומות הפתוחים לציבור שנקבעו בתיקון האחרון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 ("התקנות") במסגרת הפעימה השלישית בתכנית היציאה מהסגר, בתוקף החל מיום 7.3.2021.

1. מגבלת ההתקהלות עודכנה, כך שאסורה התקהלות של יותר מ-20 אנשים במבנה או יותר מ-50 אנשים בשטח פתוח (במקום שיש בו גם שטח פתוח וגם מבנה – 50 אנשים בסך הכל).
 

התו הירוק:

2. בהמשך להקלות שנקבעו במסגרת הפעימה השנייה, נוספו מספר מקומות הפתוחים לציבור הרשאים כעת להיפתח בהתאם למתווה התו הירוק("התו הירוק") וביניהם, בתי קפה, מסעדות, אולמות כנסים, אולמות אירועים וגני אירועים, וזאת בכפוף לכללים שנקבעו בתקנות להפעלתם.

3. בהתאם לתו הירוק, מקומות כאמור[1] יהיו רשאים לפתוח את המקום לציבור[2] בכפוף להצגת אישור תו ירוק (תעודת מחלים, תעודת מחוסן או אישור על השתתפות בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה בישראל) וכן, לתינוקות עד גיל שנה.


התו הסגול:

4. במקומות הפתוחים לציבור ופועלים בהתאם לתו הסגוללמסחר – בוטלה דרישת התשאול לנכנסים לגבי היעדר תסמינים ומדידת החום.

5. עודכן החריג המאפשר קבלת הקהל במקומות עבודה המפורטים בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 ("הענפים המוחרגים"), כך שלא נדרש יותר שהשירות שיינתן יהיו חיוני. כלומר, כעת, מותרת קבלת קהל לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק.

עדכונים אלו לתקנות (אשר נכנסו לתוקף כאמור החל מיום 7.3.2021) יישארו בתוקף עד ליום 20.3.2021.

להלן קישור לתקנות.  


[1] למעט בתי מלון ואולמות וגני אירועים, להם נקבעו חריגים מיוחדים המאפשרים גם כניסה של אוכלוסיות נוספות בהצגת בדיקת קורונה שלילית.

[2] חובת הצגת אישור התו הירוק לא חלה על עובדי המקום.

חדשות נלוות