חדשנות דיגיטלית וליגלטק

וובינר מרתק בנושא חדשנות דיגיטלית וליגל טק, הובינר יסקור כלים ופתרונות לייעול תהליכים ושיפור השירות במשרדי עו"ד ובמחלקות משפטיות, הטמעתם ודרגי מדידת ההצלחה.