ביטחון וביטחון פנים

ישראל ידועה כמובילה עולמית בתחומי הביטחון וביטחון הפנים המסורתיים והחדשניים ועל כן חברות ישראליות זוכות לשלל הזדמנויות לייצא את המוצרים, השירותים והטכנולוגיות שלהן. בשבלת קיימת מחלקה לתעשיות הביטחון וביטחון פנים כדי לסייע ללקוחותיה להתמודד עם אתגרי העסקאות והרגולציה בתחום זה.

לצוות המחלקה ניסיון רב ברגולציית ייצוא ביטחוני, ייצוא דו-שימושי, עיסוק בהצפנה ובגיבוש תוכניות ציות למניעות שחיתות, כמתבקש על פי רגולטורים בתחום. המחלקה מסייעת ללקוחות המשרד לעמוד בכל דרישות הרגולציה ולתת מענה לכל חשש להפרה. אנו מגבשים עסקאות בתעשיות מפוקחות תוך סיוע ללקוחות לנווט במבוך הרגולטורי הנלווה, עם ראית התמונה המסחרית הגדולה. אנו מתמחים גם בתכנון מבנים תאגידיים המותאמים למנגנוני פיקוח ביטחוניים על השקעות זרות, הסכמים למיזמים משותפים בינלאומיים, חוזים ממשלתיים בארץ ובחו"ל ורגולציות נוספות הנוגעות לתחום הביטחון.

הצוות