היבטים חשובים בדיני עבודה בראי הדירקטוריון

צפו בוובינר בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל העוסק בהיבטים החשובים בדיני עבודה שכל חברי.ות דירקטוריון ונושאי.ות משרה חייבים.ות לדעת.

בוובינר השתתפו מיכל מור קופל, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל, מירב אורן, שהציגה את האחריות המוטלת מכוח דיני העבודה על נושאי משרה בתאגיד, דורית רחמים שדנה במשמעויות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד אות החובה המוטלת על מעסיקים לפרסם נתוני שכר, ד"ר ליעד אורתר, מנהל שבלת ESG, שהסביר את הקשר בין דיני עבודה לחובת הדיווח בדו"חות אחריות תאגידית ויעל בן משה, נציגת מעסיקים בביה"ד לעבודה, שהציגה את האתגרים בתחום העבודה מנקודת המבט של המעסקים.

לינקים להורדת המצגות

אחריות מנהלים במישור דיני עבודה

תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 1996

הקשר בין דיני עבודה למדדי דיווח בדוחות אחריות תאגידית – Shibolet ESG

חדשות נלוות