סכסוכים מסחריים

למחלקת יישוב סכסוכים של שבלת ניסיון רב בכל ההיבטים המורכבים של ליטיגציה מסחרית, לרבות מחלוקות עסקיות הנובעות מהפרת חוזה, תביעות לפיצויים, מצג שווא, מחלוקות בין בעלי מניות וזכויות קניין רוחני. אנו מייצגים לקוחות בפני כלל הערכאות השיפוטיות בישראל, לרבות בית המשפט העליון וכן בהליכי גישור ובוררות בישראל ומחוץ לה.

תשומת לב לפרטים, חדשנות ויצירתיות הן הערכים שעל פיהם אנו פועלים. צוות עורכי הדין במחלקה מטפל בכל תיק במלוא תשומת הלב, תוך מתן שירות מקצועי ומעמיק ללקוחות והכל במטרה להשיג ללקוחות תוצאות מסחריות מיטביות.

בשנים האחרונות צוות עורכי הדין במחלקה היה מעורב בכמה מתיקי הליטיגציה המסחרית הבולטים בארץ וייצג שמות מוכרים רבים בשוק הישראלי: חברות פרטיות ויזמים, תאגידים הנסחרים בבורסה בארץ ובחו"ל, רשויות ממשלתיות וארגונים חברתיים.

"אנשי מקצוע נהדרים, בטוחים בעבודתם, זמינים לחשיבה משותפת ולמתן ייעוץ."

– Legal 500 EMEA

הצוות

דירוגים