יצחק כהן–יהונתן

שותף

טל. 03-307-5208דוא”ל. I.Cohen-Yehonatan@shibolet.com

הורד VCardEcard

יצחק שותף במחלקת שוק ההון של הפירמה, מלווה, באופן שוטף, חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות בעניינים הקשורים לדיני חברות, ניירות ערך, שוק ההון ומשפט מסחרי.והינו בעל התמחות ייחודית בטיפול בחברות ממשלתיות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ובפרט, בכל הקשור ביריבות הקיימת לעיתים בין דיני החברות הממשלתיות ובין דיני ניירות ערך

יצחק מכין חוות דעת משפטיות בסוגיות מסחריות וניהוליות (נאותות קבלת החלטות), ומייעץ לדירקטוריונים  באשר להתנהלות המשפטית והמסחרית של החברה, לרבות ענייני רגולציה, ומכין דוחות ביקורת על עבודת הדירקטוריון בחברות, קוד ממשל תאגידי ותכניות אכיפה פנימית.יצחק מייצג את לקוחותיו בעסקאות מורכבות למכירת ורכישת מניות ופעילות של חברות (מיזוגים ורכישות), לרבות ניהול משא ומתן ועריכת חוזים מסחריים מורכבים.

הידעת

  • יצחק חובב גאדג'טים וטכנולוגיה, חובב קריאה והיסטוריה ועוקב באדיקות אחר מירוצי פורמולה 1.
  • בזמן לימודיו, יצחק השתתף בתכנית היוקרתית ליזמות על שם Sam Zell, המרכז הבינתחומי הרצליה.
  • יצחק מרצה בקורסי דירקטורים במסגרת 'תפנית', בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה ובטכניון.
  • יצחק מעביר הרצאות והדרכות לדירקטורים ומנהלים של חברות ציבוריות וממשלתיות בעניינים של דיני חברות, דיני ניירות ערך, ממשל תאגידי ונאותות קבלת החלטות.