קרן אלגרבלי גולדמן

שותפה

טל. 03-307-5213דוא”ל. K.Goldman@shibolet.com

הורד VCardEcard

לקרן נסיון ומומחיות בכל ההיבטים של דיני חברות, דיני ניירות ערך ושוק ההון כגון הנפקות לציבור, הנפקות פרטיות, עסקאות בעלי עניין, ייעוץ לחברות ציבוריות, חברות אגרות חוב, הנהלות, דירקטוריונים וועדות ולרבות בנושאי ממשל תאגידי, תכניות אכיפה, תגמול בכירים ומדיניות תגמול.

בנוסף, קרן מייעצת ומלווה בסוגיות מסחריות תאגידיות, כגון: מיזוגים ורכישות, עסקאות רכישת מניות, רכישת פעילות, מיזמים משותפים ורה ארגון. בנוסף, לקרן ניסיון בייעוץ לחברות לתועלת הציבור ובהיבטים הרגולטוריים החלים עליהן. 

הידעת

קרן העבירה סדנה בנושא "שוק ההון – מבט מבפנים" לסטודנטים שנה ג במכללה למנהל בראשון לציון. הסדנה עוסקת בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של שוק ההון הישראלי תוך ניתוח מקרים ותגובות מחיי הפרקטיקה.

קרן שותפה לכתיבת מאמר "האבולוציה של המונח ענין אישי" אשר פורסם בכתב העת תאגידים ומצוטט בפסקי דין.