הצגת ממצאי דו"ח מדד הגיוון 2021

להורדת המצגות

איך יוצרים ארגון מכיל? לקחים מן המקרה האמריקאי – פרופ' אלכסנדרה קלב

תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 1996 – עו"ד הדס רקח-דביר

מדד הגיוון – ייצוג ושכר בשוק העבודה של אוכלוסיות הגיוון – מנתונים לפרקטיקה – גב' יפית אלפנדרי

כלי ניהול ESG (אחריות תאגידית) כמרכיבים משלימים לקידום השוויון בשוק התעסוקה – ד"ר ליעד אורתר

חדשות נלוות